Benvinguts a la nostra web de productes de proximitat del sector de l’alimentació allotjada a la URL https://labotiguetadelpoble.com. A continuació t’expliquem els seus termes i condicions d’ús, recorda que la utilització d’aquesta web et confereix la condició d’usuari/a i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions mentre la utilitzis o hi siguis connectat/da, si us plau llegeix detingudament aquest avís legal. Si tens qualsevol dubte o recomanació, pots enviar-nos un correu a l’adreça contacte@labotiguetadelpoble.com.

1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR WEB

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació les dades del titular de la web son:

Joan Miquel Prat Salvany
NIF 48006613-R
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 225, 3-2
08041 Barcelona
Telèfon de contacte: 616.33.94.42
Adreça de contacte: contacte@labotiguetadelpoble.com

En les presents condicions totes les referències fetes al titular de la web persona física (Joan Miquel Prat Salvany), com la denominació www.labotiguetadelpoble.com, o simplement “el titular” son sinònimes, i s’utilitzaran indistintament.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA WEB

La nostra web va dirigida a majors de 14 anys i el seu accés és lliure, excepte quan tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya, com en el cas que vulguis adquirir els nostres productes, moment el que hauràs d’adquirir la condició d’usuari/a registrat. Com usuari/a de la web et compromets a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat del seu titular, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la llei, els principis generals del dret i les bones costums. En termes generals l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat, així com transformar o modificar continguts de la nostra web, o alterar-ne el software.

www.labotiguetadelpoble.com es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa, excloent cap mena de responsabilitat del titular per els perjudicis que aquesta situació et pogués ocasionar.

No et podem garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la nostra web, recorda que és obligació teva disposar de les eines adequades per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que en cap cas ens podrem fer responsables dels danys o perjudicis que aquesta situació et pogués ocasionar. També queden exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis derivats d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet. www.labotiguetadelpoble.com no assumeix cap mena de responsabilitat ni control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre www.labotiguetadelpoble.com i aquests tercers.

Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran per el titular de la web en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la nostra web son titularitat de www.labotiguetadelpoble.com o bé li han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. www.labotiguetadelpoble.com fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, així com també la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, a continuació t’informem dels aspectes bàsics de la nostra política de privacitat. Pots ampliar aquesta informació a la nostra política de privacitat

Tanmateix t’informem que la nostra empresa ha adoptat les mesures de seguretat i ha implementat els processos pertinents per a garantir la confidencialitat i secret de les teves dades.

Responsable del Tractament

Joan Miquel Prat Salvany

contacte@labotiguetadelpoble.com

Finalitats principals del tractament

-Gestió administrativa: enviament,seguiment, facturació i cobrament de comandes.

-Gestió comercial, si tenim la teva autorització prèvia.

-Atendre les consultes que ens hagis pogut fer.

Bases legitimadores del tractament

-Execució d’un contracte.

-Consentiment de l’interessat.

-Compliment d’obligacions legals.

Drets

-Accés, rectificació, supressió, limitació, cancel.lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment.

-Presentació d’una reclamació davant l’autoritat de control competent.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Copyright 2020-Joan Miquel Prat Salvany (www.labotiguetadelpoble.com)